10 punten voor Limburg, lees ze hier

“Verplichte fusies zijn geen goed idee” 22-08-’19

22 August 2019

De startnota van Bart De Wever bevat een korte passage over gemeentefusies: “We nodigen de gemeenten uit tot een omvattende fusieoperatie om voldoende bestuurskracht te behouden en verder te ontwikkelen”. De burgemeesters van de plattelandsgemeenten Gingelom, Wellen, Nieuwerkerken, Alken, Borgloon, Heers en Kortessem willen van geen fusie weten. Ook Patrick Dewael, de burgemeester van Tongeren, vindt een verplichte fusie geen goed idee.

Tijdens de vorige legislatuur kon de Vlaamse overheid 15 gemeenten verleiden om vrijwillig te fuseren. Komende legislatuur wil N-VA dus doorzetten, al maakte De Wever dat punt scherper in een eerder uitgelekte versie van zijn nota. Toch bestaat er nog geen officieel kader met welomlijnde criteria om te bepalen welke gemeenten fusierijp zijn. De krant De Tijd stelde drie graadmeters voor: het aantal inwoners, de schuldenlast en de budgettaire ruimte om te investeren, de zogenaamde autofinancieringsmarge. Wat Limburg betreft, komen Gingelom, Wellen, Nieuwerkerken, Alken, Borgloon, Heers en Kortessem in het vizier. Ook de grotere Zuid-Limburgse steden Tongeren en Sint-Truiden staan niet te springen.

Verplichte fusies

“Wij staan zeker open voor het debat over schaalvergroting”, zegt de Tongerse titelvoerend burgemeester Patrick Dewael (Open Vld). “De onderhandelingen over het Vlaams regeerakkoord zijn momenteel lopende. Schaalvergrotingen kunnen door intenser samen te werken en eventueel ook door gemeentelijke fusies. Op vlak van de politiezone heeft Tongeren trouwens al het voortouw genomen om tot een fusie te komen. Het is belangrijk dat gemeentelijke fusies van onderuit komen en vertrekken vanuit een historische en culturele samenhang. Verplichte fusies die van bovenaf worden opgelegd, zijn geen goed idee.”

Politieke discussies

Ook de Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V) denkt in die richting: “Mijn partij is geen vragende partij voor verplichte fusies, maar wil partnerschappen zeker stimuleren. Ik begrijp dat de besprekingen op Vlaams niveau volop bezig zijn, we wachten de resultaten van deze besprekingen af. Ondertussen werken we als gemeente op politioneel vlak zeer goed samen met de buurgemeenten.” De Hasseltse burgemeester Steven Vandeput (N-VA) blijft diplomatisch: “De nota van de Bart De Wever is een startnota waar vandaag nog politieke discussies over gevoerd worden. Wat wel vaststaat, is dat de Vlaming vandaag vindt dat er te veel overheid is. We moeten onszelf in vraag durven stellen en op zoek gaan naar efficiëntiewinsten. Fusies of samenwerkingen tussen gemeenten zijn daar een voorbeeld van.”

Meer vertrouwen

“Het gaat nog maar om een voorstel van nota dat voorwerp zal zijn van regeringsonderhandelingen”, zegt de burgemeester van Kortessem Tom Thijssen (CD&V). “Men zou beter wat meer vertrouwen hebben in het professionalisme van de lokale bestuurders en burgemeesters. Het tegelijkertijd realiseren van het afschaffen van de provincies enerzijds en het fusioneren van de gemeentebesturen anderzijds is trouwens bestuurlijke waanzin. Bovendien ontbreekt het de overheid aan een duidelijk plan voor de afschaffing van gemeentebesturen, is er tot op heden geen geleverd bewijs van meer efficiëntie en betere betaalbaarheid die hierdoor zou ontstaan en in vele gevallen staat deze verzuchting trouwens ook haaks op de wens van de bevolking”, aldus Thijssen. “Voor Kortessem, net zoals in de omringende buurgemeenten, is het allerminst evident om met de beperkte middelen die we nu hebben het steeds toenemend pakket aan taken tot een goed einde te brengen. Dit besef is er ook bij mijn collega burgemeesters. Maar een fusie is niet meteen de juiste oplossing. Ik denk dat we samen met de collega’s daar ook zo over denken. Alleen slagen we er samen voorlopig nog niet in om tot een overeenkomst te komen over de wijze waarop we deze gezamenlijke uitdaging moeten aanpakken. Ik denk wel dat we daar op korte termijn in zullen slagen om tot een oplossing te kunnen komen. Eén daarvan kan zijn dat we bevoegdheden zoals Ruimtelijke

Ordening, Milieu, Mobiliteit en Openbare Werken samen zullen regisseren door onze respectievelijke diensten te laten samenwerken of misschien wel ambtelijk te fusioneren. Deze domeinen stoppen, klantgericht, niet aan een gemeentegrens”, besluit Thijssen.

Comments are closed.