Stonehenge komt naar Tongeren!

1 September 2017

In het najaar van 2018 presenteren we in het Gallo-Romeins museum opnieuw een toptentoonstelling. Thema is dit keer het intrigerende Stonehenge, het ‘Lourdes van de préhistorie’. #eerstestad

LEES MEER

Voka-stage bij Essers

28 August 2017

Op vrijdag 28 augustus liep Patrick Dewael een VOKA-zomerstage bij transportbedrijf Essers in Genk. Logistiek is een belangrijke sector gezien de strategische ligging van ons land. Het Limburgs bedrijf is kunnen uitgroeien tot een grote speler in Europa: het telt maar liefst 67 vestigingen in 15 landen en geeft werk aan 5.400 mensen.

Foto: Frederik Herregods

LEES MEER

Het Belang van Limburg opent museum in Huis Theelen

24 August 2017

Wist je dat het Belang van Limburg in Tongeren werd geboren? Het was Nicolaas Theelen die de rechtstreekse voorloper van het Belang oprichtte. Zijn huis in de Maastrichterstraat wordt door de stad gerenoveerd en Concentra zal er binnenkort een museum over Theelen en de krant in huisvesten!

LEES MEER

Dewael: “Wie weigert asiel aan te vragen, plaatst zich buiten de Conventie van Genève”

22 August 2017

De Kamer debatteerde vanmiddag over de samenwerking met de Soedanese overheid om migranten te identificeren met oog op hun repatriëring. Patrick Dewael: “Zonder een terugkeerbeleid voor uitgeprocedeerden of mensen die geen asiel aanvragen, kan je geen asiel- en migratiebeleid voeren. Maar in zo’n gevoelige materie is het niet aangewezen te polariseren en te provoceren. De stijl van staatssecretaris Francken is niet de onze.”

Sinds maandag helpen Soedanese ambtenaren met het identificeren van mogelijke onderdanen die illegaal in ons land verblijven. Staatssecretaris Francken communiceerde hier fors over op de sociale media.

Kamerfractieleider Patrick Dewael wees op de asielprocedures die hier gelden in het kader van de Conventie van Genève en Europese verordeningen. “Wie hier asiel aanvraagt, heeft recht op een individuele procedure en beoordeling van deze vraag. Wie recht heeft op bescherming en opvang, krijgt die ook. Maar wie is uitgeprocedeerd of wie weigert asiel aan te vragen, moet worden gerepatrieerd. Dat is het sluitstuk van ons asiel- en migratiebeleid. Maar het is wel noodzakelijk. Wat baat het om individuele procedures af te handelen als iedereen ongeacht de uitkomst toch kan blijven? Dan is de conventie van Genève slechts een vodje papier.”

Een repatriëring is echter enkel mogelijk wanneer het land van herkomst je identificeert als een onderdaan. Daarvoor doet de dienst vreemdelingenzaken beroep op de medewerking van consulaten en ambassades. In bepaalde gevallen sluit ons land met herkomstlanden een overeenkomst om identificatieteams naar België te sturen. Dat gebeurde onlangs met Soedan. “Soms zijn er afspraken nodig met regimes die de toetsing met de democratie niet kunnen doorstaan. Maar dat is de realiteit. We hebben ook al identificatieteams ontvangen uit Congo, China, Senegal… Bovendien hebben ook Frankrijk en Italië recentelijk teams uit Soedan ontvangen.”, zei Dewael. “Deze mensen worden gescreend door de staatsveiligheid. Zelfs na de identificatie, behoudt de migrant het recht om een asielprocedure te starten. Hij of zij zal dan niet worden uitgezet, tenzij na de procedure blijkt dat er geen recht op asiel is.”

Niet provoceren en polariseren

Dewael stelde dus dat staatssecretaris Francken met deze identificatiemissie gedekt is door de regering en alle geldende nationale en internationale rechtsregels. “Maar als je zo’n delicate opdracht vervult, waarom dan nodeloos provoceren en polariseren? De stijl van Francken is de onze niet.”

Tegelijkertijd wees de fractieleider ook de jongerenafdeling van Ecolo terecht. “De foto van staatssecretaris Francken uitgedost als nazi-soldaat is afschuwelijk. Dat doe je niet. Zo banaliseer je de gruwelen van het nazi-regime. Dit is de grenzen van het fatsoen voorbij.”

Dewael besloot met een pleidooi voor sereniteit. “We voeren een humaan en rechtvaardig asielbeleid. Stop de polarisering aan beide kanten hierover.”

Rouwregister voor Elke Vanbockrijck

18 August 2017

Op TVL reageerde Patrick Dewael op het tragische overlijden van de Tongerse Elke Vanbockrijck bij de aanslag in Barcelona. “We mogen nooit toegeven aan terreur. We moeten samen een een vuist maken tegen zij die het gemunt hebben op onze Westerse waarden.” De stad opent een rouwregister.

LEES MEER

Nieuwe pendelparking aan station Tongeren

19 July 2017

Goed nieuws! De NMBS bevestigde aan burgemeester Dewael dat ze 624.000 euro voorziet voor de aanleg van een vernieuwde pendelparking met 279 parkeerplaatsen aan het station van Tongeren.
Deze aanleg is de noodzakelijke eerste stap in de volledige herinrichting van de stationsomgeving. Hierna volgt nog een nieuw busstation van de Lijn en de heraanleg van het stationsplein, […]

LEES MEER

Opening Mulkenhal op Plinius

28 June 2017

Gisteren werd de Mulkenhal op Plinius officieel geopend. Met een kinderopvang, speelpleinwerking, een fuifzaal en een repetitieruimte voor bands wordt het dé plek bij uitstek waar kinderen en jongeren thuis zijn. #EersteStad #TrotseTongenaar

LEES MEER

Patrick Dewael in Demeulemeester in Debat

27 June 2017

Patrick Dewael debatteerde samen met zijn collega-fractieleider van CD&V Servais Verherstraeten in “Demeulemeester in Debat” over het regeringsbeleid en de politieke vernieuwing.
Herbekijk het debat via volgende link: https://nieuws.vtm.be/vtm-nieuws/politiek/politici-moeten-niet-zagen-over-hun-loon

LEES MEER

Kamerdebat over mislukte aanslag in Brussel-Centraal: “De burgers gaan beter om met terreurdreiging dan sommige politici”

22 June 2017

De Kamer debatteerde vanmiddag over de mislukte terreuraanslag in Brussel-Centraal. Volgens fractieleider Patrick Dewael gaan burgers serener om met de dreiging dan sommige politici: “’s Morgens nam iedereen opnieuw de trein, ’s avonds liep het stadion vol voor Coldplay. Zo hoort het. Een absolute veiligheid kan niemand garanderen. Het heeft dan ook geen zin om voorstellen te doen die onze rechtsstaat inperken, maar veiligheid niet vergroten.”

Dinsdagavond vond er een mislukte aanslag plaats in het Brussels centraal station. Patrick Dewael waardeerde tijdens het Kamerdebat de rustige communicatie van minister van Binnenlandse Zaken Jambon: “Willen we echt op elke hoek van elke straat agenten of militairen posteren? Zijn we dan veilig? Of installeren we dan een politiestaat in ruil voor een vals gevoel van veiligheid… De minister stelde de juiste, retorische vragen.”

Volgens de fractieleider is het een inconvenient truth, een ongemakkelijke waarheid, dat een zero risk society niet bestaat. “De regering weet dit, de leden van de onderzoekscommissie weten dit, maar ook de burgers beseffen dat. Ze gaan er trouwens serener en kalmer mee om dan sommige politici. De stations liepen gisteren opnieuw vol, en ’s avonds stond iedereen te genieten van Coldplay. Zo hoort het”, zei Dewael.

Hij riep zijn collega’s dan ook op om te stoppen met mensen iets wijs te maken, met voorstellen te doen die de rechtsstaat onwaardig zijn en onze veiligheid niet vergroten. “Daar mee oogst je enkel applaus bij de terroristen. Zij hebben niet liever. Dat wil niet zeggen dat we niet alles in het werk moeten stellen om aanslagen zo veel mogelijk te voorkomen. Het rapport van de onderzoekscommissie biedt een stevige houvast.”

Dewael riep ook op om de polemiek over de zin en onzin van militairen in het straatbeeld te stoppen. “Waarom staan zij daar? Omdat de federale politie onderbemand is. Slechts 11.000 van de 13.500 plaatsen zijn ingevuld. Uiteraard leveren de militairen nuttig, nodig en excellent werk. Maar dit is tijdelijk. Ik zie liever blauw dan kaki op straat. Die kaders moeten ingevuld worden.”

Tot slot verwees Dewael naar het profiel van de dader. “Hij was niet bekend bij onze diensten voor terrorisme of radicalisme. Het drukt ons nogmaals met de neus op de feiten dat radicalisering en het overgaan tot waanzinnige gewelddaden snel kan gaan. We moeten dus ook tot goede aanbevelingen komen over het luik radicalisme in onze onderzoekscommissie. Om deze processen te begrijpen, en zo veel mogelijk te voorkomen.”

Onderzoekscommissie aanslagen 22/3 presenteert rapport over veiligheidsarchitectuur

8 June 2017

Voorzitter Patrick Dewael stelt samen met Carina Van Cauter en de andere leden van de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart het akkoord voor over de conclusies en aanbevelingen over het luik veiligheidsarchitectuur.

De parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart heeft over de grenzen van meerderheid en oppositie heen een akkoord bereikt over de conclusies en aanbevelingen inzake het luik veiligheidsarchitectuur.

De onderzoekscommissie heeft aan de hand van getuigenissen met betrokken personen en diensten en met de hulp van de experts de werking, regelgeving en procedures doorgelicht van al onze veiligheidsdiensten zoals de politie, justitie, de inlichtingendiensten, het OCAD enzovoort. “Op die manier zijn we in staat om in ons rapport te reconstrueren wat er allemaal goed, niet of fout gebeurde in de aanloop naar die fatale dag”, zegt voorzitter Dewael. “We voerden ons onderzoek à charge, en à décharge. Alleszins verdienen alle mensen op het terrein al ons respect en dank voor het harde werk dat ze dag in dag uit leveren, vaak in moeilijke omstandigheden”, vult commissielid Carina Van Cauter aan. “Die reconstructie en waarheidsvinding is wel belangrijk omdat de nabestaanden, slachtoffers en alle burgers recht hebben op een antwoord op de vraag hoe dit kon gebeuren.”

Maar naast het vaststellen van disfuncties, is de voornaamste taak van een onderzoekscommissie aanbevelingen te doen voor verbeteringen. “Zo leren we ook uit de aanslagen en kunnen we onze veiligheid vergroten”, zegt Dewael. Hij vergelijkt de onderzoekscommissie met een mekanieker. “We hebben de gehele ‘veiligheidsmachine’ uit mekaar gevezen, elk onderdeel afzonderlijk tegen het licht gehouden, de wisselwerking tussen de onderdelen onderzocht. Neen, België is geen failed state, zoals na de aanslagen door sommigen werd verkondigd. We moeten ook niet starten van een wit blad. Maar er zit wel zand in de machine. Met onze aanbevelingen willen we dat uit de machine halen, waar nodig een onderdeel aanpassen en toevoegen, en tot slot het hele raderwerk smeren. We doen dit werk ten gronde, hebben een totaaloverzicht over de complexe materie, werken over partijgrenzen heen, in consensus en met een integrale visie. Hierin ligt de meerwaarde van onze onderzoekscommissie.” De commissie bereikte eerder al een akkoord over de luiken hulpverlening en slachtoffers. Nu rest nog slechts het rapport over het laatste luik radicalisme.

Het rapport veiligheidsarchitectuur telt negen thematische hoofdstukken. Op volgende link kan u de samenvatting lezen: http://www.openvld.be/library/1/files/6577_perstekst_veilligheidsarchitectuur_nl.pdf