10 punten voor Limburg, lees ze hier

Nieuwjaarstoespraak stad Tongeren

19 January 2016

Op maandag 18 januari 2016 hield burgemeester Patrick Dewael een toespraak in de Velinx over de toekomstplannen voor Tongeren.

Dames en heren,

Allen van harte welkom op deze nieuwjaarsreceptie.
Het is het uitgelezen moment om jullie allemaal te bedanken voor de goede samenwerking met het bestuur en diensten van onze stad.
Het is ook het uitgelezen moment om samen vooruit te blikken naar de toekomst, naar de plannen voor morgen.
We kunnen daarbij bouwen op een solide basis.
De afgelopen jaren hebben we samen met jullie veel werk verzet.
Denk aan de herbestemming van de Pliniussite waar we binnen enkele maanden kunnen zwemmen, de aanleg van parkings, infrastructuurwerken, de ontwikkeling van de dorpen, de netheid van de stad, de renovatie van de gasthuiskapel en de schatkamer…
Die resultaten mogen er zijn. Op verschillende vlakken. We boomen ook op het vlak van cultuur en toerisme. Denk aan de Gladiatoren en aan Kerstmis in de stad.
Een Tongenaar is van nature erg begaan met zijn stad en heeft daarover vaak een uitgesproken mening. Maar dat wijst alleen maar op een grote liefde en betrokkenheid bij de ontwikkeling van onze stad.
Mensen staan inderdaad dicht bij het lokale bestuursniveau, voelen zich betrokken bij het beleid. Een stad zit vaak in het DNA van de mensen. Het is deel van hun idenditeit. We werken dan ook op een bestuursniveau waar we – ten minsten als we de dingen zelf in de hebben – relatief snel en heel concreet zaken kunnen realiseren.
Mensen zien heel snel het resultaat van beleid. Dat is anders op hogere bestuursniveaus die – ook omwille van de globalisering – steeds minder vat lijken te hebben op onze samenleving.
Tongeren is de oudste en eerste stad. Wij zijn met andere woorden geworteld in een rijk verleden. En dat maakt van dat verleden ook onze belangrijkste troef. Onze Unique selling proposition. Tongeren is geen grootstad maar beschikt toch over alle noodzakelijke voorzieningen, diensten en winkels. Een cultuurstad ook, in een prachtig groen decor; aangenaam om te wonen, fijn om te werken.
Wel, op die fundamenten moeten we verder bouwen.
Net zoals in 2010, wil ik opnieuw vijf werven openen voor de komende jaren.
Werven die het leven, wonen, bewegen en werken in Tongeren nog aangenamer zullen maken.

Dames en heren,

Wie Tongeren zegt, zegt cultuur. De twee zijn haast synoniemen.
Een troef die we optimaal uitspelen met het Gallo-Romeins Museum; het Teseum (schatkamer van de Basiliek) en de museumkelder; en ons gloednieuw toeristisch centrum in de Gasthuiskapel.
Maar ons cultuurbeleid gaat verder dan het verleden. Cultuurbeleid is niet alleen het conserveren van de Romeinse muur.
We investeren ook in de hedendaagse kunst en cultuur.
De Velinx heeft dit jaar weer een topprogrammatie; B-classic zal opnieuw menig muziekliefhebber naar onze stad lokken; net zoals onze cultuurzomer die dit jaar in een hogere versnelling zal schakelen en de 9e maand met opnieuw de plaatsing van een kunstwerk, ditmaal in het Begijnhof..
Dan zijn er nog de klassiekers. Onze wekelijkse antiekmarkt is de grootste van Europa, en ook de Kroningsfeesten zullen ongetwijfeld weer op grote belangstelling kunnen rekenen. Onder meer van ons vorstenpaar!
Die bruisende cultuurcocktail vormt samen het dna, de aantrekkingskracht van onze stad die tienduizenden bezoekers kan bekoren. Met een bijzonder positief economisch effect op onze horeca en winkels. Alleen al de 40.000 toeristen die in Tongeren komen overnachten, spenderen 5 miljoen euro in onze stad. En dan tellen we nog niet de talloze dagtoeristen (waaronder bijvoorbeeld de 144.000 die in 2015 het Gallo Roemins Museum bezocht hebben).
Want Tongeren is en blijft (ondanks de focus op cultuur) óók een stad waar kan gewinkeld worden, een stad met een heel stevige horeca, met aangename terrasjes, …. Een stad van en voor Bourgondiërs.

Dames en Heren,

Tongeren is er dus voor levensgenieters, culturo’s, maar bovenal voor haar eigen inwoners.
We willen Tongeren ook als woonstad versterken. Zowel buiten als binnen de stadskern.
De ruimtelijke ordening, en vooral dan het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het Centrum dat nieuwe mogelijkheden voor de stadskern biedt.
Daarom lanceren we deze maand bovenop het vernieuwde en vernieuwende RUP-centrum het bijhorende Plusplan.
Bedoeling is om in het centrum een gezonde mix van wonen en winkelen te realiseren door beide bestemmingen mogelijk te maken.
We stimuleren dit door een half miljoen euro vrij te maken voor eigenaars die een handelspand verbouwen tot een huis, een nieuwe handelszaak starten, de gevels of leegstaande panden renoveren…
Dit zal een extra boost geven aan de dynamiek in ons centrum, waar je kan ontspannen, shoppen én wonen.
Dat er vraag naar wooneenheden is in Tongeren bewijzen ook de ontwikkelingen buiten het centrum.
Privépartners ontwikkelen de Chocoladefabriek (waaraan de werken binnen enkele weken zullen starten), de site Heurkensberg of Heuveldal (waar al 70 woningen verkocht zijn), de Ambiorixkazerne (waarvoor we heel binnenkort de verkoopsovereenkomst zullen kunnen ondertekenen) .
Vanuit Antwerpen en Brussel komt men in investeren. Een bewijs dat het hier goed wonen en leven moet zijn.
We kunnen dit als bestuur alleen aanmoedigen: hoe meer Tongenaren, hoe meer vreugd… en leven in de brouwerij.

Dames en heren,

Een aangename leef- en woonomgeving zijn twee belangrijke drijfveren om zich in Tongeren te vestigen.
Maar ook -en misschien vooral- de aanwezigheid van werk, van jobs is van cruciaal belang.
Op die derde werf is het bestuur bijzonder actief.
Tongeren-Oost wordt dit jaar uitgebreid met 50 hectare. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Zelfs nadat deze uitbreiding in het SALK-plan werd ingeschreven bleef het lang wachten op het ruimtelijk uitvoeringsplan. Eind vorig jaar werd dit gepubliceerd. En niet langer geleden dan vorige week heeft een private investeerder die het terrein op eigen kracht wil ontwikkelen zich gemanifesteerd.
Vandaag werken er al 2.000 mensen, hier komen ongetwijfeld honderden jobs bij.
Deze ontwikkelingen komen bovenop het beleid van de federale overheid, die KMO’s en zelfstandigen een duwtje in de rug geeft. Bijvoorbeeld door starters vrij te stellen van sociale bijdragen op hun eerste werknemer. Ik verwijs naar de investeringssteun die de Vlaamse regering vorige week aan SKF toegekend heeft.

Dames en heren,

Die verdere groei en ontwikkeling van onze stad, op vlak van wonen, cultuur en werkgelegenheid is volgens mij enkel mogelijk als mensen vlot kunnen bewegen van en naar Tongeren.
De komende jaren boeken we grote vooruitgang op vlak van mobiliteit. In al haar aspecten.
Dit jaar beginnen we samen met de Vlaamse overheid de werken aan de noordoostelijke omleidingsweg.
De zuidoostelijke omleidingsweg volgt in 2018. Zo houden we het doorgaand verkeer weg van de kern.
Daarna kunnen we werken aan de herinrichting van de kleine ring, voor een vlottere én veiligere doorstroming van het verkeer. Niet alleen voor auto’s, ook voor fietsers en wandelaars zal er plaats zijn om zich veilig te verplaatsen.
Verder wordt ons parkeerbeleidsplan wordt gefinaliseerd.
Het is een publiek geheim dat dit geen eenvoudige klus was. Vele belangen liggen in de schaal: willen we vooral een bereikbaar centrum, of een verkeersvrij centrum?
Ik ben er van overtuigd dat we de balans hervonden hebben. Ik zal op het vlak van de verkeerscirculatie en het parkeerbeleid in het centrum op korte termijn een aantal nieuwe voorstellen op tafel leggen.
We voorzien voldoende boven- en ondergrondse parkeerplaatsen én maken het centrum opnieuw toegankelijker.
Bovendien leiden we de bezoekers naar de juiste plaats, met onze dynamische signalisatieborden.
En ik ben grote voorstander om ook de modernste toepassingen toe te passen in de oudste stad.
Denk bijvoorbeeld aan sensoren die aangeven of je parkeertermijn is verstreken, of je zelfs leiden naar de lege plaatsen.
Ook de verplaatsing per spoor wordt binnenkort een pak aangenamer. Het stationsplein zal worden heraangelegd, er komt op korte termijn een vernieuwde stationsparking en een nieuwe bushalte van De Lijn zodat ook de stationsbuurt wordt opgewaardeerd. De Noord- en Zuid-Oostelijke indringingswegen zullen hier trouwens voor minder verkeer zorgen wat de ontwikkeling van de buurt verder ten goede zal komen.
Tot slot blijft de verkeersveiligheid een prioriteit.
We zetten in op veilige fietspaden, bijvoorbeeld naar Tongeren-Oost.
Maar evenzeer op verkeersremmende maatregelen in de dorpskernen en meer flitscontroles.

Dames en heren, collega’s, vrienden,

Dat brengt me bij onze laatste -ietwat atypische- werf: het openleggen van de Jeker.
Beschouw het als de kers op de taart, het sluitstuk van deze beleidsplannen.
Waarom?
Water in de stad doet leven. Inspireert. Verbindt.
Dat maakt dat dit zoveel meer is dan louter een ecologisch project.
Er zullen zich nieuwe ontwikkelingen voordoen rond deze levensader, in het bijzonder in het park De Motten.
Denk aan speelpleinen, een plaats voor ontmoeting en ontspanning, een verbinding tussen stadsdelen, een aangename plek om te wonen.
In elke stad waar het water terug boven wordt gehaald zien we dit. Denk aan Diest als inspirerend voorbeeld.
Deze werf raakt dus een beetje aan alle voorgaande: hij verbetert het leven, wonen, werken en bewegen in onze stad.

Ik besluit.
Dit bestuur werkt -samen met u- aan de vooruitgang.
Dat blijkt uit de resultaten die we kunnen voorleggen halfweg deze legislatuur.
Dat blijkt uit de plannen voor de komende drie jaar.
Ja, we zijn ambitieus. We investeren fors. Maar dat is een goede zaak. Zonder ambitie geen bruisend Tongeren.
Maar we zijn ook realistisch.
Al deze plannen en investeringen zijn doorgerekend en worden begroot.
De recente begrotingscijfers wijzen uit dat Tongeren blaakt van financiële gezondheid.
Voor het derde jaar op rij presenteren we een begroting met een licht overschot. De schuld per inwoner ligt 100 euro lager dan in vergelijkbare steden in Vlaanderen.
En we kunnen zelfs belastingen afschaffen, zoals de verblijfsbelasting.
Een bestuur dat dán niet investeert in de toekomst, in haar infrastructuur, in haar inwoners, begaat schuldig verzuim.
Want stilstaan, is achteruit gaan.
Daar passen we voor!

Op een productief en inspirerend 2016!

IMG_5899

Comments are closed.