Onderzoekscommissie aanslagen 22/3 presenteert rapport over veiligheidsarchitectuur

8 June 2017

Voorzitter Patrick Dewael stelt samen met Carina Van Cauter en de andere leden van de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart het akkoord voor over de conclusies en aanbevelingen over het luik veiligheidsarchitectuur.

De parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart heeft over de grenzen van meerderheid en oppositie heen een akkoord bereikt over de conclusies en aanbevelingen inzake het luik veiligheidsarchitectuur.

De onderzoekscommissie heeft aan de hand van getuigenissen met betrokken personen en diensten en met de hulp van de experts de werking, regelgeving en procedures doorgelicht van al onze veiligheidsdiensten zoals de politie, justitie, de inlichtingendiensten, het OCAD enzovoort. “Op die manier zijn we in staat om in ons rapport te reconstrueren wat er allemaal goed, niet of fout gebeurde in de aanloop naar die fatale dag”, zegt voorzitter Dewael. “We voerden ons onderzoek à charge, en à décharge. Alleszins verdienen alle mensen op het terrein al ons respect en dank voor het harde werk dat ze dag in dag uit leveren, vaak in moeilijke omstandigheden”, vult commissielid Carina Van Cauter aan. “Die reconstructie en waarheidsvinding is wel belangrijk omdat de nabestaanden, slachtoffers en alle burgers recht hebben op een antwoord op de vraag hoe dit kon gebeuren.”

Maar naast het vaststellen van disfuncties, is de voornaamste taak van een onderzoekscommissie aanbevelingen te doen voor verbeteringen. “Zo leren we ook uit de aanslagen en kunnen we onze veiligheid vergroten”, zegt Dewael. Hij vergelijkt de onderzoekscommissie met een mekanieker. “We hebben de gehele ‘veiligheidsmachine’ uit mekaar gevezen, elk onderdeel afzonderlijk tegen het licht gehouden, de wisselwerking tussen de onderdelen onderzocht. Neen, België is geen failed state, zoals na de aanslagen door sommigen werd verkondigd. We moeten ook niet starten van een wit blad. Maar er zit wel zand in de machine. Met onze aanbevelingen willen we dat uit de machine halen, waar nodig een onderdeel aanpassen en toevoegen, en tot slot het hele raderwerk smeren. We doen dit werk ten gronde, hebben een totaaloverzicht over de complexe materie, werken over partijgrenzen heen, in consensus en met een integrale visie. Hierin ligt de meerwaarde van onze onderzoekscommissie.” De commissie bereikte eerder al een akkoord over de luiken hulpverlening en slachtoffers. Nu rest nog slechts het rapport over het laatste luik radicalisme.

Het rapport veiligheidsarchitectuur telt negen thematische hoofdstukken. Op volgende link kan u de samenvatting lezen: http://www.openvld.be/library/1/files/6577_perstekst_veilligheidsarchitectuur_nl.pdf

 

Comments are closed.