Patrick Dewael in de Kamer: “We moeten spaargeld investeren in de economie”

12 October 2016

Open Vld kant zich tegen overhaaste maatregelen die onze economie schade toebrengen. Patrick Dewael waarschuwde tijdens de plenaire vergadering dan ook voor symboolmaatregelen. Wie de economie een dienst wil bewijzen, kijkt volgens Dewael beter naar het braakliggend spaargeld.

“We leven in een land met een overheidsbeslag van meer dan 50%, we zijn kampioen in zowat alle belastingdisciplines. We hebben dus geen nood aan altijd maar nieuwe symboolbelastingen. Die helpen onze economie niet verder. We moeten inzetten op maatregelen die wél groei, jobs en investeringen creëren. Vandaar dat we mensen die spaargeld investeren in KMO’s en starters willen stimuleren. Er staat meer dan 260 miljard euro op de spaarboekjes. Met de lage rente maakt dat geld noch de burger, noch de bedrijven, noch onze economie gelukkig. We moeten die centen mobiliseren voor onze economie.”

Bekijk de tussenkomst van Patrick Dewael hierover in het parlement via deze link.

 

Comments are closed.