Dewael verwelkomt investeringspact federale regering

29 September 2016

Open Vld fractieleider Patrick Dewael verwelkomde tijdens de plenaire vergadering in het parlement het investeringspact van premier Michel: “Deze regering creëert groei en jobs, nu moeten we ook met de regio’s opnieuw investeren in cruciale infrastructuur.”

De Kamer debatteerde over de begroting naar aanleiding van de tweede verjaardag van de federale regering. Liberaal fractievoorzitter Dewael hekelde de houding van de oppositie: “Deze regering keert de tanker. Ze zorgt voor méér jobs, méér koopkracht en het behoud van onze sociale zekerheid. Dat zijn de feiten.”

Maar de lastenverlagingen en hervormingen die de regering doorvoert, volstaan volgens Dewael niet om de economie aan te zwengelen. “We hebben ook nood aan investeringen. Investeringen in onze cruciale infrastructuur, zoals energie, telecom, mobiliteit, digitalisering. Die zijn nodig om toekomstige groei te verzekeren.”

Premier Michel sloot met de regio’s deze week in het overlegcomité een investeringspact. Bedoeling is om deze strategische investeringen mogelijk te maken door kapitaal in beweging te krijgen en drempels voor investeringen weg te werken.

Dewael: “Dit is wat we nodig hebben, zowel in België als in Europa. Maar niet alleen de regeringen moeten investeren. Ook de burgers kunnen een rol spelen. Er staat meer dan 260 miljard euro op de spaarboekjes. Met de lage rente maakt dat geld noch de burger, noch de bedrijven, noch onze economie gelukkig. We moeten die centen mobiliseren voor onze economie. Via de beurs, via stabiele investeringsfondsen…”

Comments are closed.