10 punten voor Limburg, lees ze hier

Eelt op mijn ziel, 2007

7 March 2012

Eelt op mijn ziel

Het departement Binnenlandse Zaken is één van de moeilijkste in een regering. ‘De job veroorzaakt eelt op mijn ziel’, aldus Patrick Dewael in zijn zopas gepubliceerd boek.

In de loop van de voorbije vier jaar heeft hij tal van moeilijke beslissingen moeten nemen in diepmenselijke dossiers van vluchtelingen en asielzoekers. Met aan de ene kant de wet die hij hoort na te leven en aan de andere kant zijn persoonlijk geweten. Hij geeft toe dat hij in die afweging niet zozeer zijn hart, maar zijn verstand heeft laten spreken.

De vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken schrijft in zijn boek vrijuit over de ingrijpende hervormingen bij politie en justitie en de problematiek van de illegalen.

Met dit boek wil hij aantonen dat het werk op Binnenlandse Zaken en Justitie niet voltooid is. In de komende periode zal er verder moeten gewerkt worden aan een veilige en rechtvaardige samenleving. ‘Daar ben ik vier jaar lang mee bezig geweest en dat zal mijn politiek engagement blijven’, zegt hij.

De minister is radicaal gekant tegen een ‘Fort Europa’ maar pleit voor een gecontroleerde migratie en de afschaffing van het protectionisme van de rijke landen. Hij verwijst ook naar de recente gevallen van blind geweld, het cynisme, de onverschilligheid en de kilheid in onze samenleving.

Patrick Dewael geeft aan dat de politiek alleen die trend niet kan keren, maar doet een appel aan alle verantwoordelijke mensen voor meer burgerzin.

Eelt op mijn ziel is een vurig pleidooi voor meer warmte, vrijheid en rechtvaardigheid in de samenleving.

Eerder schreef hij de boeken De warme hand, Vooruitzien, Wederzijds respect en Het Vlaams Manifest.

Patrick Dewael, Eelt op mijn ziel. Uitgeverij Houtekiet. Antwerpen, Amsterdam,2007; 180 blz.; 16,20 euro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *