10 punten voor Limburg, lees ze hier

Toespraak bij opening nieuwe expo in de Dossinkazerne, 2 april 2015

3 April 2015

Op 2 april opende in de Mechelse Dossinkazerne een expositie over Belgen in Duitse gevangenenkampen. Patrick Dewael gaf een toespraak over het belang van de herinneringscultuur en vertelde het verhaal van zijn grootvader Arthur Vanderpoorten die exact 70 jaar geleden omkwam in een Duits concentratiekamp.
Dames en heren, Het is voor mij een eer om hier […]

LEES MEER

Nieuwjaarstoespraak Open Vld Tongeren

12 January 2015

Zondag 11 januari vond de nieuwjaarsdrink van Open Vld Tongeren plaats. Patrick Dewael gaf volgende toespraak voor de aanwezige partijmilitanten en -sympathisanten.

 Dames en heren,

Vooreerst mijn beste wensen voor het nieuwe jaar:
Een goede gezondheid, inspiratie, vriendschap, werklust en ontspanning.

I. Optimism is a moral duty

Maar wat ik iedereen ook toewens is optimisme, goesting, de drang om […]

LEES MEER

“Alleen in de verdediging van tolerantie is extremisme een deugd.” #CharlieHebdo

8 January 2015

Vanmiddag nam Patrick Dewael namens de Open Vld fractie het woord in de Kamer over de aanslag in Parijs tegen de redactieleden van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Lees hier zijn integrale toespraak.

Collega’s,

Daarjuist hebben we terecht een minuut stilte in acht genomen.

Maar nu is het onze plicht om te spreken.

De aanslag in Parijs was een terreurdaad tegen weerloze mensen.

Maar de aanslag in Parijs was vooral een aanslag tegen onze waarden.

En dat in de bakermat van de verlichtingsidealen, van liberté, égalité, en fraternité.

De aanslag viseerde doelbewust journalisten en cartoonisten.

Mensen die zich dagelijks beroepen op hun vrijheid van meningsuiting.

Een fundament van onze democratie.

Want ze stellen status, macht en gezag in vraag.

En dat is goed, want status, macht en gezag moeten altijd onderhevig zijn aan kritiek, aan scepsis.

Want daaraan ontlenen ze hun legitimiteit!

Collega’s,

Terreur van alle slag heeft een doel.

Ze beoogt onze samenleving te destabiliseren, angst aan te jagen, een collectieve paranoia te installeren, precies om die fundamentele vrijheden onderuit te halen.

Gisteren ging het om de persvrijheid.

Een laffe aanslag om de media te intimideren!

Laten we niet in die val trappen.

Laten we nooit stoppen met tekenen.

Laten we nooit stoppen met op straat komen.

Laten we geen duimbreed toegeven op onze rechten en vrijheden.

Het enige juiste antwoord dat we moeten geven is er een van meer openheid, meer democratie, meer vrijheid.

Geen wraak, maar een antwoord met onze waarden.

Premier,

We zijn geschokt.

Maar angst is een slechte raadgever.

En we moeten ook niet naïef zijn.

Er is een probleem van radicalisme in onze samenleving.

En we moeten hierop een antwoord bieden.

Nog deze bedenking:

de strijd tegen terreur moet altijd gevoerd worden binnen de grenzen van onze democratische rechtsstaat.

Want het grootste cadeau dat we kunnen doen aan terroristen, is het opofferen van onze rechtsstaat en haar principes in die strijd.

Ik besluit met het parafraseren van wijlen Gaston Eyskens:

“Alleen in de verdediging van tolerantie is extremisme een deugd.”

Toespraak Koningsdag 15 november 2014

15 November 2014

Burgemeester Dewael gaf vanmorgen na het Te Deum in de Basiliek een toespraak in het Praetorium naar aanleiding van de Dag van de Dynastie. Dames en heren, welkom. Vandaag vieren we Koningsdag. Het was koning Leopold II die deze dag uitkoos voor het feest van de dynastie. 15 november is niet toevallig de feestdag […]

LEES MEER

Toespraak Wapenstilstand 11 november 2014

12 November 2014

Op 11 november hield burgemeester Dewael een toespraak in het administratief centrum Praetorium van de stad Tongeren naar aanleiding van de 11-novemberviering.
100 jaar na de start van de Grote Oorlog, riep de burgemeester op om te leren uit conflicten om nieuwe oorlogen te vermijden.
Foto: tongeren-vandaag.be
Lees hier de volledige toespraak:
Dames en heren,
Welkom in het Praetorium. […]

LEES MEER

Kamer keurt missie tegen IS in Irak goed: "Neutraliteit is altijd in het voordeel van de onderdrukker. Stilte moedigt de beul aan."

26 September 2014

Vanmiddag keurde een overgrote meerderheid van de Kamerleden de resolutie goed die het licht op groen zet voor een missie van zes F-16 vliegtuigen in Irak om de terreurgroep IS te bestrijden. Kamervoorzitter Patrick Dewael sprak volgende woorden voor de finale stemming.

Geachte ministers, beste collega’s,

We stemmen zo meteen over een belangrijke resolutie. Een resolutie die ons land inschrijft in een internationale coalitie tegen een gevaarlijke en verderfelijke terreurorganisatie. Een wreed regime dat miljoenen burgers hun mensenrechten, fundamentele waarden, vrijheden en zelfs levens ontzegt.

Cette terreur fait mal, nous fait mal, fait surtout très mal aux populations qui vivent en Irak et en Syrie. La dignité humaine est bafouée, les droits élémentaires des personnes que nous reconnaissons dans nos conventions internationales sont violés.

La communauté internationale n’a plus le droit de tergiverser. C’est l’humanité même qui régresserait. Il nous faut donc tout de suite agir avec fermeté et détermination.

Il nous faut à tout prix conserver une longueur d’avance sur les forces de la régression, de la haine et de l’enfermement identitaire qui se retrouvent pour conspirer contre la modernité en espérant créer des barrières infranchissables.

De internationale gemeenschap moet de fundamentele mensenrechten verdedigen die verankerd zijn in de Europese en Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Overal waar mensen omwille van hun culturele of religieuze achtergrond vervolgd, gemarteld of vermoord worden.  

Louter toekijken is niet minder dan schuldig verzuim, ten opzichte van de duizenden slachtoffers en de gehele mensheid.

“Neutraliteit is altijd in het voordeel van de onderdrukker. Stilte moedigt de beul aan.” “La neutralité aide l’oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le bourreau. ” Ce ne sont pas mes paroles, mais celles d’un prix Nobel de la paix, Elie Wiesel.

Beste collega’s, Ter stemming ligt een resolutie die de ogen niet sluit voor de realiteit. Een resolutie die ons toelaat onze verantwoordelijkheid op te nemen.

Als Kamervoorzitter kan ik alleen tevreden zijn op de manier waarop deze resolutie tot stand kwam, na een volwassen debat in dit parlement, dat ook nauw zal toezien op het verloop van deze missie.

Want deze strijd tegen terreur overstijgt elke twist in dit halfrond.

Opening 'Win je Winkel'-winnaar Chocolato

25 June 2011

De wedstrijd ‘win een winkel’ van het stadsbestuur en de Verenigde Handelaars werd in april gewonnen door Dimitri Blocken en zijn vriendin Judith Ribbens uit Gent. Op zaterdag 25 juni werd in de Maastrichterstraat hun ‘chocolato’ officieel geopend.
Dames en heren,
Eind vorig jaar had iemand aan de stad een gek idee. We gaan een winkel weggeven. […]

LEES MEER

Toespraak: Dag van de Nieuwe Inwoner

25 June 2011

In het Gallo-Romeins Museum in Tongeren vond zaterdag de ‘Dag van de Nieuwe Inwoner’ plaats. Onze stad wenst immers al zijn nieuwe inwoners te verwelkomen en te informeren over de verschillende stadsdiensten.

Dames en heren,
Er staat een nieuweling aan de reling
Hij zwaait reeds met zijn hand
Hij aarzelt, want er is wat speling
Tussen het schip en de […]

LEES MEER

8 mei – Bevrijdingsdag

8 May 2011

Op 8 mei 1945 capituleerde Duitsland, waardoor in Europa een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Vandaag vieren we voor de 66ste keer V-day, dat staat voor Victory day. De V staat ook voor vrede, verdraagzaamheid, vooruitgang, veiligheid en vrijheid. Het staat ook voor onze vastberadenheid om dit nooit meer te laten gebeuren. De Tweede […]

LEES MEER

Gelukkig nieuwjaar

19 January 2011

De toespraak van Patrick Dewael op de nieuwjaarsreceptie van Tongeren.
Graag wil ik u allemaal welkom heten op de nieuwjaarsreceptie voor de relaties van de stad Tongeren. Met deze ontvangst willen we graag iedereen danken die in het voorbije jaar met ons bestuur en onze diensten heeft samengewerkt en willen wij op deze manier ook meteen […]

LEES MEER