Toespraken na plaatsbezoek aan het metrostation Maalbeek en de nationale luchthaven

22 April 2016

DSC_0107

 

Verklaring van commissievoorzitter Dewael na het bezoek aan metrostation Maalbeek

Dames en heren,

 

Kamervoorzitter Bracke en ik hebben zonet namens de Kamer van Volksvertegenwoordigers een rouwkrans neergelegd.

Hiermee willen we ons diepste medeleven betuigen aan de vele slachtoffers, hun familie en vrienden.

Hiermee willen we ook ons respect en waardering tonen voor de hulpverleners en hun uitstekende werk.

 

Dames en heren,

 

Vorige week heeft de Kamer een parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart opgericht.

Vandaag vatten we de officiële werkzaamheden aan.

We doen dit met een bezoek aan de nationale luchthaven en het metrostation Maalbeek, waar de verschrikkelijke feiten nu exact een maand geleden plaatsvonden.

 

Dit plaatsbezoek is belangrijk om met eigen ogen vast te stellen wat er zich die dag heeft afgespeeld.

Om de ervaringen te horen van de mensen die aanwezig waren, die de eerste hulp hebben geboden.

Om ons in te leven in wat zij hebben doorgemaakt.

 

Het moet helpen om onze belangrijke taak uit te voeren, namelijk het blootleggen van de feiten, en het trekken van lessen voor de toekomst.

 

Ik kan u namens de commissieleden meedelen dat het bezoek aan het metrostation bijzonder zinvol was.

Op deze plek blies op dinsdag 22 maart iets na 9u een zelfmoordterrorist zichzelf op.

Daarbij vielen 20 dodelijke slachtoffers en tientallen gewonden.

 

We hebben een sereen gesprek gehad met technische experts, een ingenieur verantwoordelijk voor de heropbouw, en personeelsleden van de MIVB die ter plekke waren voor de hulpverlening.

 

De directe confrontatie met deze plek heeft een grote indruk gemaakt op de commissieleden.

De kracht van de ontploffing in de besloten ruimte moet enorm geweest zijn.

Helaas met een zware tol tot gevolg.

 

Daarnaast zijn we geraakt door de moed en het uitstekende werk van de mensen die ter plekke de eerste hulp hebben verleend.

Zij hebben in moeilijke omstandigheden levens gered.

Dat geeft hoop.

Daar zijn we hen zeer dankbaar voor.

 

Ik wil tot slot adjunct-CEO van de MIVB Kris Lauwers en alle mensen die ons te woord hebben gestaan, bedanken voor de ontvangst

 

Verklaring van commissievoorzitter Dewael na het bezoek aan de nationale luchthaven

 

Dames en heren,

 

Kamervoorzitter Bracke en ik hebben zonet namens de Kamer van Volksvertegenwoordigers ook hier een rouwkrans neergelegd.

Hiermee willen we ons diepste medeleven betuigen aan de slachtoffers, hun familie en vrienden.

Hiermee willen we ook ons respect en waardering tonen voor de hulpverleners en hun uitstekende werk.

 

Dames en heren,

 

De onderzoekscommissie heeft zonet de vertrekhal van onze nationale luchthaven bezocht.

 

Ook dit bezoek was confronterend.

Het gaat immers om de vertrekhal waar we allemaal goede herinneringen aan hebben.

Plots ontploften hier op 22 maart iets na 8 uur twee verwoestende spijkerbommen.

12 mensen lieten het leven, velen geraakten gewond of werden verminkt, voor het leven getekend door de laffe aanslagen.

 

De commissieleden spraken met CEO Arnaud Feist, brandweerlui, de veiligheidsdiensten, medische hulpverleners en de luchtvaartpolitie.

Mensen die ook hier als eerste ter plaatse waren, hebben geholpen, levens hebben gered.

Dat geeft hoop.

Daar zijn we ze oneindig dankbaar voor.

 

Net zoals in Maalbeek, dragen deze gesprekken bij tot de werkzaamheden en inzichten van de commissie.

Deze ervaring laat ons niet meer los.

 

Ik wil mijnheer Feist, CEO van Brussels Airport, bedanken voor de ontvangst, alsook de sprekers voor hun bijdrage.

 

Tot slot wil ik namens de commissie een pluim geven aan de mensen die dag en nacht in de weer zijn om onze nationale luchthaven zo snel mogelijk weer gebruiksklaar te maken.

Dat is niet alleen van economisch, maar ook van groot sociaal en symbolisch belang.

 

Ik dank u.

Verkiezingen Open Vld voorzitter en partijbestuur

26 March 2016

Tussen vrijdag 18 maart en zaterdag 26 maart 2016 konden de Open Vld-leden hun stem uitbrengen voor de verkiezing van de nationale partijvoorzitter en het nationale partijbestuur. De stemming gebeurde via internet en stond onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. In totaal hebben 11.812 leden hun stem geldig uitgebracht.

Gwendolyn Rutten haalde als enige kandidaat-voorzitter 89,43% van de stemmen en volgt zichzelf op.

De leden verkozen ook een nieuw partijbestuur. Patrick Dewael zette een sterk resultaat neer en dankt de leden voor het vertrouwen.
De 20 kandidaten met de meeste voorkeurstemmen zijn rechtstreeks verkozen voor het partijbestuur. Het gaat om:

1. Maggie DE BLOCK 8.449
2. Alexander DE CROO 7.428
3. Bart SOMERS 5.055
4. Mathias DE CLERCQ 5.050
5. Patrick DEWAEL 5.001
6. Herman DE CROO 4.825
7. Bart TOMMELEIN 4.581
8. Karel DE GUCHT 4.270
9. Jean-Jacques DE GUCHT 3.975
10. Vincent VAN QUICKENBORNE 3.865
11. Sven GATZ 3.769
12. Egbert LACHAERT 3.607
13. Annemie TURTELBOOM 3.589
14. Marino KEULEN 3.585
15. Carina VAN CAUTER 3.311
16. Guy VANHENGEL 3.195
17. Dirk VAN MECHELEN 3.169
18. Dirk STERCKX 3.012
19. Lode VEREECK 2.762
20. Rik DAEMS 2.564

Omdat Maggie De Block de meeste stemmen achter haar naam kreeg, is zij conform de statuten de eerste ondervoorzitter. Zij volgt in die hoedanigheid zichzelf op.

Het nieuwe partijbestuur wordt aangevuld met niet-mandatarissen. Volgens de statuten moet elke provincie immers vertegenwoordigd zijn door twee niet-mandatarissen, en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door één niet-mandataris.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Annemie NEYTS- UYTTEBROECK
Voor de provincie Antwerpen: Marleen VANDERPOORTEN
Voor de provincie Limburg: Georges LENSSEN en Frederick VANDEPUT
Voor de provincie Oost-Vlaanderen: Hilde BRUGGEMAN
Voor de provincie Vlaams-Brabant: Christel VERLINDEN en EVA DE BLEEKER
Voor de provincie West-Vlaanderen: Carl VEREECKE en Elke CARETTE

Toespraak terreuraanslagen Brussel

24 March 2016

Op 22 maart 2016 werd België getroffen door verschrikkelijke terreuraanslagen op de luchthaven van Zaventem en de Brusselse metro.

De stad Tongeren opende meteen een rouwregister.

Op donderdag 24 maart hield Kamerfractieleider Patrick Dewael een toespraak in de Kamer.

 

Voorzitter, premier, leden van de regering, collega’s,

22 maart, een doodgewone dinsdagmorgen in ons leven, op weg naar het werk of vakantie. En plots eist blinde terreur meer dan dertig levens. Verwoest ze er honderden van nabestaanden, gewonden, familie en vrienden.

Hier. Bij ons. Akelig dichtbij. Op de internationale luchthaven waar mensen van over de hele wereld, van alle religies, gezindten en kleur samenkomen. In de metro van de Europese hoofdstad.

Blinde terreur maakt geen onderscheid in haar slachtoffers. Blinde terreur wil enkel dood en angst zaaien. Blinde terreur wil ons treffen in onze vrijheid, in wie we zijn. Dat was het geval in New York, Londen, Madrid, Parijs, Istanbul, en nu ook in ons Brussel. En dat is haast dagelijks de realiteit in Syrië en Irak.

Collega’s,
Op zo’n dag als dinsdag staat de wereld even stil. Verdriet en rouw hebben hun plaats. Ik wil ons diepste medeleven betuigen aan de slachtoffers en hun nabestaanden. Tegelijkertijd wil ik onze hulpdiensten bedanken voor hun fantastisch werk. Zij hebben bijzonder efficiënt de slachtoffers in veiligheid gebracht, verzorgd, getroost. Dat is hartverwarmend. Bij zo’n verschrikkelijke daden van enkelingen, zullen er áltijd ontelbaar méér mensen zijn die hélpen.

Collega’s,

Wat nu? Die vraag dringt zich op. Nu wat niemand hoopte maar iedereen vreesde, ook écht bij ons gebeurde. De premier en zijn regering schuwen de krasse taal, de steekvlampolitiek, de oorlogstrom. Hij heeft gelijk. Na de 12 en 18 maatregelen na Verviers en 13 november moeten we niet meteen uitpakken met een bijkomend pakket. Laten we eerst onverkort uitvoeren wat we al hebben beslist. Ja, dat neemt tijd in beslag. Maar we waken scrupuleus over de balans tussen veiligheid en vrijheid. Neemt niet weg dat wetteksten nu rijp zijn om in dit parlement te behandelen.

Na de aanslagen in Parijs zei ik dat we niet zozeer een probleem hebben met onze veiligheidsarchitectuur, met onze toolbox. Inlichtingen moeten verplicht circuleren tussen de verschillende diensten en het OCAD. We weten wie gevaarlijk is. We hebben dus niet zozeer nood aan extra informatie of meer databanken. We moeten wel nagaan of in de praktijk álle info wordt gedeeld. En die figuren beter opvolgen. Daarvoor moeten we blijven investeren in middelen, mensen en inlichtingen. Ook over de voorwaardelijke invrijheidsstelling is het laatste woord nog niet gezegd. Het is goed dat de politie criminelen opspoort oppakt, en laat berechten. Het zou nog beter zijn als ze hen ook kan vasthouden.

We moeten vooral op Europees vlak vooruitgang boeken. Terroristen kennen geen grenzen. Wie beweert dat veiligheidsbeleid een exclusief nationale bevoegdheid moet blijven, dwaalt. Alleen lossen we dit niet op. Premier, We moeten dus niet alleen een nationale vuist ballen, maar ook een Europese. Dat is mijn oproep aan u en uw collega-regeringsleiders, aan de Europese Commissie. Om ook de Europese afspraken nu onverkort uit te voeren.Om niet alleen lippendienst te bewijzen aan meer uitwisseling van inlichtingen, maar het ook daadwerkelijk te doen. Nu. We vragen om hier een prioriteit van te maken. Met de 28 lidstaten als het kan. Met een aantal kernlanden in versterkte samenwerking als het moet.

Collega’s,

Tot slot wil ik de verbindende boodschap van de premier kracht bij zetten. We hebben geen nood aan polarisatie, aan achterdocht. We moeten alle burgers, ongeacht hun afkomst of overtuiging nu verenigen en verbinden. Verenigen tegen de terreur van haatzaaiende en geradicaliseerde moslimextremisten. Verbinden met onze open samenleving, onze tolerantie, onze vrijheden en grondwaarden zoals de gelijkheid van man en vrouw, de scheiding van geloof en staat, de vrije meningsuiting, het recht op zelfbeschikking. Op die pijlers is onze vrije samenleving gebaseerd. Daar geven we geen duimbreed op toe. Nooit. Nergens. En die zullen we altijd en overal verdedigen en als het kan nog scherper verankeren in onze Grondwet. Die waarden moeten we uitdragen in een sterk onderwijs, opvoeding, deradicaliseringsprojecten, in het middenveld. Alleen zo kunnen we de strijd om de hoofden winnen. We staan daarbij aan de kant van de ouders, leerkrachten, verenigingen, politie, burgemeesters die dag in dag uit de strijd met het radicalisme aangaan.

Al wat er nodig is voor de triomf van het kwaad is dat goede mensen niets doen. De strijd tegen terreur en radicalisme is een strijd van ons allen. Overheid, veiligheidsdiensten, middenveld, burgers. Tous ensemble.
Ik dank u.

Industriezone Tongeren-Oost breidt uit

24 March 2016

Het bedrijventerrein Tongeren-Oost wordt uitgebreid met 50 hectare. Hiermee krijgt de bestaande zone die voor 98 procent bezet is, weer de nodige aantrekkingskracht voor potentiële investeerders. De uitbreiding krijgt een aparte afslag op de E313. Er wordt gerekend op 750 tot 1.000 extra jobs. De werken beginnen volgend jaar.
 

LEES MEER

Masterplan De Motten & openleggen Jeker

19 March 2016

Vanmiddag stelde het stadsbestuur haar masterplan voor De Motten en het openleggen van de Jeker voor aan alle Tongenaren op een infomarkt. Burgemeester Dewael is opgetogen met de grote interesse en enthousiasme van de burgers voor dit stadsontwikkelingsproject.

Tongeren verdient beter dan een gedempte Jeker waarop parkings en straten zijn aangelegd. Een open Jeker zal een […]

LEES MEER

Gladiatorenfestival Tongeren

13 March 2016

Op zaterdag 12 en zondag 13 maart organiseerde het Gallo-Romeins Museum i.s.m. de stad Tongeren een groots ‘Gladiatorenfestival’. Het centrum van Tongeren werd ingenomen door een leger van 250 gladiatoren, legionairs, verhalenvertellers, muzikanten, acteurs, Romeinse handelaars en ambachtslieden. Het was één groot feest, voor de toerist en de cultuurliefhebber. Voor kinderen waren er vele spannende […]

LEES MEER

Dewael scherp over ontwerpakkoord tussen EU en Turkije over migratiecrisis

10 March 2016

Open Vld fractieleider Patrick Dewael was scherp over het ontwerpakkoord tussen de EU en Turkije over de migratiecrisis. “We moeten dit probleem Europees oplossen en niet uitbesteden aan Turkije.”

Afgelopen weekend bereikte de EU een ontwerpakkoord met Turkije dat de basis zou vormen voor de Europese top van komende week. Daarin werden afspraken gemaakt om de vluchtelingenstroom naar Griekenland te stoppen, in ruil voor onder meer financiële steun voor de opvang in Turkije en toetredingsonderhandelingen.

Kamerfractieleider Dewael: “Ik ben altijd een Europese believer geweest. De Europese samenwerking biedt een grote meerwaarde aan kleine en grote landen. Ja, de uitbreiding ging snel, zonder dat de noodzakelijke verdieping van de unie volgde. Ja, we hebben de kar voor het paard gespannen met eerst onze binnengrenzen af te schaffen zonder de buitengrenzen af te dwingen. Maar zij die menen dat de oplossing erin bestaat om ons terug te trekken achter onze eigen landsgrenzen, dwalen.”

Volgens Dewael kunnen de lidstaten de migratiecrisis enkel het hoofd bieden door stappen vooruit te zetten: “We moeten binnen de EU zorgen voor een uniforme toepassing van de conventie van Genève, en dit aan onze buitengrenzen die we samen verdedigen. Daarnaast moeten we zorgen voor een billijke spreiding van de opvanginspanning.”

Dewael hekelt dat de Europese leiders net het tegenovergestelde dreigen te doen: “In plaats van het probleem Europees aan te pakken, lijken ze nu het probleem uit te besteden aan Turkije. Dat is een zwaktebod. Turkije wordt dan plots de behoeder van de conventie van Genève, een land dat het de laatste tijd niet nauw neemt met politieke rechten, minderheden, persvrijheid… Over onze Europese basiswaarden mogen we niet onderhandelen, zeker niet op de tapijtenmarkt van Istanbul”, zei de fractieleider ferm.

Onderhandelingen met Turkije zijn natuurlijk nodig, maar Europa moet zelf ook stappen vooruit zetten. “Wat mij betreft is tijdens deze onderhandelingen het lidmaatschap van Turkije op dit ogenblik niet aan de orde. Alle centen moeten ook naar de opvang voor vluchtelingen gaan”, besloot Dewael.

Het journaal 7 – 10/03/16

Doorbraak nodig in Limburgse mobiliteitsdossiers

27 February 2016

De Limburgse mobiliteitsdossiers moeten opnieuw in beweging komen.
Patrick Dewael: “Als de Raad van State de Noord-Zuid opnieuw vernietigt, moet de politiek de knoop doorhakken met een nooddecreet.De treinverbinding Hasselt-Neerpelt kan Vlaanderen al prefinancieren. Spartacus 1 moet gerealiseerd worden van station tot station, Maastricht moet haar contract dus nakomen.”

LEES MEER

Weekendinterview regering Michel I

27 February 2016

De regering Michel is 500 dagen ver. Ze heeft al grote hervormingen en belastingverlagingen doorgevoerd en die werpen hun vruchten af. Zo stijgt de private jobcreatie en versterken we de koopkracht.
Maar deze hervormingen mogen nu niet stilvallen, meent Open Vld Kamerfractieleider Patrick Dewael.

Lees er alles over in de weekendinterviews in het Belang van Limburg en Het Laatste Nieuws.

12764539_781087928691412_3668468456466609361_o

12718327_781087965358075_6534171670527104517_n

Allemaal van papier naar digitaal: Open Vld bezoekt Youston

26 February 2016

Vicepremier en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo brengt samen met Kamerfractieleider Patrick Dewael een bedrijfsbezoek aan Youston in Hasselt. “We schakelen papier juridisch gelijk aan digitaal. Belgische ondernemingen werken inmiddels oplossingen uit voor bedrijven en besturen om de kwantumsprong te maken in de praktijk.”

De regering keurde onlangs het wetsontwerp van vicepremier De Croo goed dat juridische gelijkwaardigheid creëert tussen een reeks elektronische transacties en handelingen op papier. “Vandaag bestaat er teveel juridische onzekerheid over de erkenning van elektronische diensten en documenten, wat hun gebruik in de praktijk tegen houdt”, aldus De Croo.

Bedrijven, notarissen, banken, overheden… zullen voortaan elektronisch kunnen archiveren wanneer ze een wettelijke archiveringsplicht hebben. Dit verhoogt voor overheden en bedrijven de efficiëntie en bespaart kosten. “Elektronisch archiveren zorgt er voor dat minder archiefruimte noodzakelijk is, dat men kan besparen op het fysiek verzenden van documenten en recente versies altijd vlot toegankelijk zijn”, zegt minister De Croo. Dat bevestigt Tongers burgemeester Dewael: “Alleen al het schepencollege produceert jaarlijks 12.000 pagina’s besluiten. Die kunnen we nu wettelijk digitaal opslaan en raadplegen. Een hele vooruitgang.”

Het wetsontwerp van minister De Croo maakt ook eindelijk de weg vrij voor elektronische aangetekende zendingen. De elektronische zegel zal het mogelijk maken om ook bedrijven elektronisch te identificeren en ondertekening namens de vennootschap toe te laten. Het bestaande wetgevend kader voor de elektronische handtekening wordt ook versterkt, zo wordt ze interoperabel in de gehele EU.

Van wet naar e-solution

De Croo: “Het is de bedoeling dat het wetsontwerp in de tweede helft van 2016 in werking treedt. Belgische bedrijven hebben niet stilgezeten en omarmen de digitale ontwikkelingen. Zij zullen nu ook deze nieuwe mogelijkheden kunnen omzetten in toepassingen voor bedrijven, overheden en particulieren. Dit bezoek leert ons dat Youston hier alvast gretig op inspeelt.”

Dat beaamt Pieter Vansynghel, CEO van Youston: “Wij helpen bedrijven en overheden de volledige omslag van papier naar digitaal te maken. Vandaag komt nog steeds 85% van documenten op papier binnen, idealiter zou binnen een paar jaar 95% digitaal worden verwerkt. Deze overgang mag voor onze Belgische ondernemingen geen last en kost betekenen, maar moet een efficiëntieverhoging en kostenbesparing met zich meebrengen. Enerzijds maken we de bestaande archieven digitaal toegankelijk. Anderzijds bouwt Youston aan oplossingen om alle inkomende documenten zoals facturen, loonbrieven, juridische papieren eenvoudig en uniform digitaal te kunnen verwerken. Dit betekent een enorme efficiëntiewinst voor lokale overheden en bedrijven, die zich daardoor op hun core-business kunnen focussen. Om onze oplossingen te optimaliseren, is het wetsontwerp van de minister van Digitale Agenda onontbeerlijk.”

Digitale jobs in Limburg 

Youston stelt momenteel 15 mensen tewerk in Hasselt. “Er wordt de komende jaren behoorlijk geïnvesteerd in archivering en innovatieve oplossingen, waardoor er permanent sterke krachten zullen worden aangenomen om het Youston-team te versterken. De ingebruikname van de site te Genk in het tweede kwartaal 2016 en de verdere uitbouw in 2018 zullen zorgen voor een verdubbeling van de tewerkstelling”, aldus Vansynghel.

Patrick Dewael, Limburgs Kamerlid, is aangenaam verrast door de innovatieve kracht die uitgaat van deze Limburgse KMO. “Onze provincie heeft de digitale trein duidelijk niet gemist. Op de Corda-campus werken vele young potentials aan hun start-up. Bij bedrijven als Youston creëren ze hands-on oplossingen die ondernemen zoveel gemakkelijker kunnen maken. Met de digitale agenda van Alexander De Croo zetten we als partij ook volop in op deze economie van de toekomst, die meer en meer jobs zal creëren. Ook in Limburg.”

 

IMG_1448 IMG_1446 IMG_1447